Skip to content
EXTRA 10% OFF when spending €25 ON ALL BOOKS up to 20 June! - SHOP NOW
EXTRA 10% OFF when spending €25 ON ALL BOOKS up to 20 June! - SHOP NOW
Age Group_Uncategorized
Age Group_Uncategorized
Author_Michael Galea
automatic-update
Category1=Non-Fiction
Category=NL-CB
Category=NL-JF
COP=Malta
Delivery_Delivery within 2-4 working days
Format_Hardback
Language_Maltese
Price_€20 to €50
PUB=Horizons
softlaunch

Il-Ġrajja wara l-Kelma

Hardback | Maltese

By (author): Michael Galea

Kull kelma għandha l-ġrajja tagħha, ġrajja li taf tikxef xejriet ta’ moħħ bikri jew ta’ żmienna. Fid-dinja tal-kelma hemm ġid kbir. Fil-ġrajja wara l-kelma (ĠWK) insibu l-imgħoddi Malti ta’ missirijietna (aktar milli l-imgħoddi barrani f’art missirijietna). U nsibu l-preżent ukoll. Għalhekk il-kunċett tal-ĠWK jħaddan xi aspetti tal-storja kulturali ta’ niesna.

Xi siltiet fil-Malti istituzzjonalizzat jipprovokaw kurżità u stagħġib fl-istess ħin.

X’tgħidilna din l-għamla ta’ lingwa fuq il-mentalità ta’ niesna l-antiki? X’tikxfilna fuq il-moħħ tal-antenati tagħna?

Aħna u ngħarrxu f’din il-mentalità (permezz tal-ĠWK) naraw fl-istess waqt kif il-bniedem ibiddel dak li ħaddieħor ħaseb, ħass, emmen, u għamel. Jingħataw spjegazzjonijiet plawsibbli għas-sura tal-ħsieb Malti ta’ missirijietna.

L-għarfien lingwistiku joffri ġrajjiet impressivi ta’ filosofija komuni li lill-antenati tagħna għamlithom umani. Il-ħidma investigattiva ta’ dan il-ktieb tipprova tixħet dawl fuq il-ħsieb u t-tiġrib tal-antenati tagħna li għal sekli sħaħ kienu abbandunati soċjalment, politikament, u edukattivament. Minkejja dan l-abbandun storiku, il-Maltin komuni tal-klassijiet il-baxxi ppriservaw il-mentalità u l-viżjoni tagħhom tal-ħajja fi lsienhom, ilsien dejjem mitkellem qatt miktub, u injorat mill-klassijiet l-għolja u mill-amministrazzjoni. U l-lingwa kif qed tiżviluppa llum ukoll turi l-ħsieb Malti.

See more
€35.00
Age Group_UncategorizedAuthor_Michael Galeaautomatic-updateCategory1=Non-FictionCategory=NL-CBCategory=NL-JFCOP=MaltaDelivery_Delivery within 2-4 working daysFormat_HardbackLanguage_MaltesePrice_€20 to €50PUB=Horizonssoftlaunch
Delivery/Collection within 2-4 working days
Product Details
  • Format: Hardback
  • Publisher: Horizons
  • Publication City/Country: Malta
  • Language: Maltese
  • ISBN13: 9789995775292
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we'll assume that you are understand this. Learn more
Accept