Skip to content
Author_Mark Montebello
automatic-update
Category1=Non-Fiction
Category2=HM Maltese History
Category=BGH
Category=NL-BG
COP=Malta
Delivery_Delivery within 2-4 working days
Format_Hardback
Language_Maltese
manual
Price_€20 to €50
PUB=Miller Publishers
softlaunch

Dimech It-Tieni Volum 1902-1921

Hardback | Maltese

By (author): Mark Montebello

Jiena miegħek, poplu! Kun miegħi int ukoll: għada tagħmel is-saħħa, u mis-saħħa ħwejjeġ tajba biss jistgħu joħorġu. Miegħek, dejjem miegħek jien, poplu fqir, li l-ebda nifs m’għandek.'

Manwel Dimech
1860 – 1921

Manwel Dimech jibqa’ dejjem dak li kien. Ħadd ma jibdlu. Ħadd ma jsikktu. Jibqa’ dejjem l-għadu ta’ min irid jisloħ lil ħaddieħor jew iġibu taħtu. Jibqa’ dejjem jeħodha ma’ min, f’isem xi jedd imqaddes jew tal-bnedmin, irid jaħkem fuq ħaddieħor jew isaltan fuq dahru. Mgħallem mit-tiġrib iebes ta’ ħajtu, huwa emmen li ebda bniedem m’għandu qatt jiġi miċħud mill-jedd tiegħu li jmexxi lilu nnifsu u jgħix hieni.

Dan l-istħarriġ professjonali li għandek f’idejk huqa l-ogħla awtorità fuq il-fasla tal-personalità kumplessa ta’ Dimech u l-ġrajja merviljuża ta’ ħajtu. Hija edizzjoni kritika bbażata fuq l-aħħar studji li saru fuq dokumentazzjoni u riċerka aġġornata.

See more
€29.99
Author_Mark Montebelloautomatic-updateCategory1=Non-FictionCategory2=HM Maltese HistoryCategory=BGHCategory=NL-BGCOP=MaltaDelivery_Delivery within 2-4 working daysFormat_HardbackLanguage_MaltesemanualPrice_€20 to €50PUB=Miller Publisherssoftlaunch
Delivery/Collection within 2-4 working days
Product Details
  • Format: Hardback
  • Publisher: Miller Publishers
  • Publication City/Country: Malta
  • Language: Maltese
  • ISBN13: 9789995752705
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we'll assume that you are understand this. Learn more
Accept