Il-Ħajja Sigrieta tan-Nanna Ġenoveffa | Agenda Bookshop Skip to content
5-10
Author_Trevor Żahra
automatic-update
Category1=Fiction
Category=FA
COP=MALTA
Delivery_Delivery within 2-4 working days
Language_Maltese
Price_€5 to €10
PUB=Merlin Publishers
softlaunch

Il-Ħajja Sigrieta tan-Nanna Ġenoveffa

4.21 (286 ratings by Goodreads)

Maltese

By (author): Trevor Żahra

Rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Ir-rumanz "imqareb" ta' Żahra, li kiser ir-rekords ta' bejgħ u ristampi, u li hu maqlub għal diversi lingwi u ppubblikat f'pajjiżi diversi Mill-manuskritt li sab Renzo Manduca, in-neputi ta' Ġenoveffa, jidher ċar li din in-nanna xejn ma kienet mara mansweta u ta' subagħha f'ħalqha ... kif hawn min jimmaġina li kienu n-nisa ta' dak iż-żmien. Il-kitba li ħalliet tixhed karattru mqareb, mimli passjoni u enerġija, għatx għall-ħajja u kreattività stramba f'dak kollu li kienet twettaq. Lanqas missierha, negozjant magħruf tad-drappijiet, ma kellu l-ħila jrażżanha; lanqas iz-zija Fawstina bil-qdusija kollha tagħha, jew iz-zija Ġemma bil-pariri prattiċi li kienet tagħtiha. Zanzu biss kien jaf iħollha u jdewwibha. Imma le ... mhux Zanzu biss! Il-kitbiet tan-nanna Ġenoveffa huma esklussivament għall-kbar ... xi drabi espliċiti u drabi oħra oskuri ... l-istess bħan-nanna! Hemm ukoll verżjoni bl-Ingliż tal-ktieb, addattata minn Rose Marie Caruana

See more
€9.00
5-10Author_Trevor Żahraautomatic-updateCategory1=FictionCategory=FACOP=MALTADelivery_Delivery within 2-4 working daysLanguage_MaltesePrice_€5 to €10PUB=Merlin Publisherssoftlaunch
Delivery/Collection within 2-4 working days
Product Details
  • Publisher: Merlin Publishers
  • Publication City/Country: MALTA
  • Language: Maltese
  • ISBN13: 9789990913835
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we'll assume that you are understand this. Learn more
Accept