Ġustizzja bi Tbissima | Agenda Bookshop Skip to content
20-50
A01=Mark Schembri
Age Group_Uncategorized
Age Group_Uncategorized
Author_Tonio Borg
automatic-update
Category1=Non-Fiction
Category=JFF
Category=NL-BK
Category=NL-BT
Category=NL-WH
Category=WHX
COP=Malta
Format_Hardback
Language_Maltese
Price_€20 to €50
PUB=Kite Publishing
softlaunch

Ġustizzja bi Tbissima

Hardback | Maltese

By (author): Mark Schembri Tonio Borg

Ġustizzja bi Tbissima, Stejjer Umoristiċi hu ġabra ta’ anedotti u avventuri li ġraw filQorti u
fluffiċċji talavukati. Filversu sens talkelma lavukati, ilmaġistrati u limħallfin jaraw minn
kollox quddiemhom: kawżi dwar klieb u qtates, ġlied bejn ilġirien, argumenti dwar wirt,
kwistjonijiet dwar tiġijiet u lgħarajjes, oġġetti personali u privati! Millgħatba ‘l ġewwa talQorti
ssib minn kollox u f ’dan ilktieb se taqra dak li qatt ma jiġi rappurtat filgazzetti!
Min kien dak lavukat li ddikjara lilu nnifsu Prinċep? X’ried jagħmel lakkużat quddiem
lImħallef ? Jekk ikollok xi obbligazzjoni lejn avukat, x’tip ta’ rigal taqbad tagħtih? U lħalliel x’inhi
lprofessjoni tiegħu? Ilmogħża Għawdxija xi preġji kellha biex baqgħet tissemma? Anki
maġistrati u imħallfin jiżżefnu f ’diversi stejjer umoristiċi.
F’dan ilktieb qed jiġu ppubblikati wkoll poeżiji li nkitbu waqt kawżi jaħarqu nar. Għallewwel
darba wkoll qed jiġu ppubblikati iddwetti li kien jikteb lImħallef Victor Caruana Colombo
flokazzjoni ta’ Sant’Ivo, meta ssir likla tradizzjonali għallavukati. F’dawn ittaqbiliet, Victor
Caruana Colombo ma jħallhiex lixxa lil membri talġudikatura u avukati. LImħallef
jgħarraxhom, jinbixhom u jiġbidilhom saqajhom ittnejn!

See more
Product Details
  • Format: Hardback
  • Publisher: Kite Publishing
  • Publication City/Country: Malta
  • Language: Maltese
  • ISBN13: 9789995750619
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we'll assume that you are understand this. Learn more
Accept