Skip to content

Filters

Fiction Local Publications

Showing 1 to 1 of 232
 • Il-Ħajja Sigrieta tan-Nanna Ġenoveffa

  Il-Ħajja Sigrieta tan-Nanna Ġenoveffa

  Trevor Żahra
  €9.00

  Rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Ir-rumanz "imqareb" ta' Żahra, li kiser ir-rekords ta' bejgħ u ristampi, u li hu maqlub għal diversi lingwi...

  View full details
  €9.00
 • Iz-ziju Manwel

  Joseph Debono
  €13.00

  "Dan hu l-ewwel rumanz ta’ Joseph Debono. Għal diversi snin kien involut fil-media, l-aktar fit-tv. Kiteb, ipproduċa u ppreżenta għadd ta’ programm...

  View full details
  €13.00
 • Save 10%

  Ħelsien

  Ġużè Bonnici
  Current price €13.50
  Original price €15.00

  Għall-bidu, it-twelid ta’ Feliċ iġib ir-risq lill-familja fqira imma ħawtiela tiegħu. Missieru Ġamri jisfida d-destin meta jirnexxielu jikseb biċċa...

  View full details
  Current price €13.50
  Original price €15.00
  Save 10%
 • Sister Clara – il-Mara Midinba

  Salv Sammut
  €13.00

  Min jista’ jifhem kif abbuż fit-tfulija jista’ jbiddel ħlejqa f’żewġ personalitajiet differenti: mara midinba u soru altruwista; mara li tħobb sess...

  View full details
  €13.00
 • L-Isqaq

  Ġużè Chetcuti
  €5.25

  Dan ir-rumanz klassiku tal-letteratura Maltija kien Rebbieħ tal-Premju tal-Gvern għall-aħjar Rumanz tas-Sena 1971 Ġużè Chetcuti huwa wieħed mill-aq...

  View full details
  €5.25
 • Sempreviva

  Trevor Zahra
  €18.00

  Wara 365, suppost kellu jerfa’ l-pinna f’postha u jagħlaq il-ktieb. Imma waqt li kien qed jagħlqu, waqgħet minn bejn il-folji warda bbalzmata. Bdie...

  View full details
  €18.00
 • Sold out

  Battista t-Tieni Ktieb Il-Misterju taċ-Ċimiterju ta' Wied Għammieq

  Emilio Lombardi
  €5.00

  Rakkont sabiħ ta’ Żmien l-Ordni Wara għaxar snin imbiegħed minn Malta, Battista jerġa’ lura Malta biex ikompli t-tradimenti ta’ vendetta li ried j...

  View full details
  €5.00
  Sold out
 • Sold out

  Battista L-Ewwel Ktieb Il-Misterju taċ-Ċimiterju ta' Wied Għammieq

  Emilio Lombardi
  €5.00

  Rakkont sabiħ ta’ Żmien l-Ordni Ali Merfux kien Tork li waqa’ lsir wara li l-bastiment tiegħu kien mirbuħ mill-Maltin. Sidu, Rikkardu Cassar, kien...

  View full details
  €5.00
  Sold out
 • 365

  Trevor Żahra
  €39.95

  Rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Ġabra ta’ rakkonti, novelli, aneddoti u riflessjonijiet għal kull jum tas-sena Dan huwa x’aktarx l-aktar pr...

  View full details
  €39.95
 • €8.00
 • Sold out

  Is-Sriep Reġgħu Saru Velenużi

  Alex Vella Gera
  €15.00

  Rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Il-ktieb li għamel kjass ma' Malta kollha Imxejt qisu ma ġara xejn. F'moħħok kontinwament l-istess sitt kel...

  View full details
  €15.00
  Sold out
 • Is-Surmast

  Trevor Żahra
  €8.00

  "… huwa tabilħaqq il-ktieb li trid għas-sajf, biex titgħaxxaq bin-nisġa tiegħu mingħajr ħafna taħbil il-moħħ u tieħu gost issir midħla tal-karattru...

  View full details
  €8.00
 • Ix-Xafra tad-destin - L-Imdina 1565 ġrajja ta' mħabba, taqbid... u glorja

  Michael Cini
  €13.00

  Jekk tazzarda tgħix imqar għal ftit ħin fi żmien il-ħbit mill-furbani u l-ħtif tal-iskjavi… Jekk tixtieq tieħu sehem fil-qlubija li ntweriet fl-Ass...

  View full details
  €13.00
 • Xewqa ta’ tfajjel u stejjer oħra

  Lina Brockdorff
  €13.00

  Sa mill-ewwel jiem bikrin ta’ ħajjitna qalbna tibda toħlom b’xi xewqa. Xi drabi dawn ix-xewqat jitwettqu u qalbna tfur bil-ferħ sa ma nerġgħu noħol...

  View full details
  €13.00
 • Il-Wiċċ l-Ieħor

  Gorg Peresso
  €12.00

  Rumanz minimalista ta’ Ġorġ Peresso. Bi ftit kunċetti u kliem imtennija, iħalli spazju akbar għall-immaġinazzjoni: il-veru awtur tar-rumanz. Lilh...

  View full details
  €12.00
 • Il-Kaxxa tad-Daqq

  Sharon Calleja
  €14.95

  Għal Adalina kollox inbidel minn dakinhar. Dakinhar li xtratha. Kaxxa tad-daqq. Kienet sabitha f’ħanut tal-antikitajiet, moħbija ġo senduq, flimkie...

  View full details
  €14.95
 • Save 12%

  Toni Bajjada

  Guze Muscat Azzopardi
  Current price €7.04
  Original price €8.00

  TONI BAJJADA min-Naxxar, kien ġuvni mibrum b’saffejn. Twil u fuq tiegħu, ħafif daqs it-tajr, bniedem li meta jdaħħal ħaġa f’rasu ħadd ma jdawru iżj...

  View full details
  Current price €7.04
  Original price €8.00
  Save 12%
 • Moonstone – Triangolu Kriminali

  Ronald Bugeja
  €14.95

  "Ir-rumanz jittratta l-leġġenda tad-djamant prezzjuż Moonstone li nsteraq mill-Indja fis-seklu dsatax. Ħafna jemmnu li nsteraq minn ġewwa t-tempju ...

  View full details
  €14.95
 • Fid-Dell ta’ Dnub

  Emmanuel Portelli
  €9.95

  Sa minn ċkunitha, wara l-mewt ta’ ommha u missierha, Hyacinth dejjem għexet man-nanniet tagħha Sir Arthur u Lady Vaughan f’ħajja komda u mill-aktar...

  View full details
  €9.95
 • Iben id-Dell – It-Tieni Volum

  Helen Borg
  €13.00

  Għaddew is-snin u Marija reġgħet daret lura lejn il-passat. Xtaqet issewwi l-iżball li kienet imġiegħla tagħmel seba’ snin qabel. B’kuraġġ u determ...

  View full details
  €13.00
 • Castillo

  Castillo

  Clare Azzopardi
  €15.00

  Finalist tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Mhux kulħadd jiddeċiedi li jmut. Emma qatlet żewġt irġiel. Dennis Castillo u Tommy Grech. It-tnejn li huma...

  View full details
  €15.00
 • Nex

  Mark Camilleri
  €10.00

  Każ ġdid għall-Ispettur Gallo Lejla sajfija l-Belt Valletta, 2003. Ġurnalist magħruf jgħib fix-xejn. Ħadd ma rah iżjed. Ħadd ma jaf għala. Tnax-il ...

  View full details
  €10.00
 • Volens

  Volens

  Mark Camilleri
  €10.00

  Jirritorna l-Ispettur Victor Gallo, fis-sequel ta' Prima Facie. Rumanz polizjesk ġdid. "Sieħbu kellu dak kollu li hu ma kellux u kien dak kollu li ...

  View full details
  €10.00
 • In-Nar għandu Isem

  Gioele Galea
  €13.00

  Kienet lin-nar l-ewwel talba li qatt għamel. Snin wara, kien in-nar li ħadlu l-menti. Dan hu r-rakkont ta’ żagħżugħ li l-ħajja afha sa mill-bidu ġ...

  View full details
  €13.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we'll assume that you are understand this. Learn more
Accept