Skip to content
BESTSELLERS SALE Now On! Get an additional 10% OFF our Bestselling Books! Online Only. SHOP NOW!
BESTSELLERS SALE Now On! Get an additional 10% OFF our Bestselling Books! Online Only. SHOP NOW!

Filters

Fiction Local Publications

Showing 1 to 1 of 217
 • Iz-ziju Manwel

  Joseph Debono
  €13.00

  "Dan hu l-ewwel rumanz ta’ Joseph Debono. Għal diversi snin kien involut fil-media, l-aktar fit-tv. Kiteb, ipproduċa u ppreżenta għadd ta’ programm...

  View full details
  €13.00
 • Il-Ħajja Sigrieta tan-Nanna Ġenoveffa

  Il-Ħajja Sigrieta tan-Nanna Ġenoveffa

  Trevor Żahra
  €9.00

  Rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Ir-rumanz "imqareb" ta' Żahra, li kiser ir-rekords ta' bejgħ u ristampi, u li hu maqlub għal diversi lingwi...

  View full details
  €9.00
 • 365

  Trevor Żahra
  €39.95

  Rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Ġabra ta’ rakkonti, novelli, aneddoti u riflessjonijiet għal kull jum tas-sena Dan huwa x’aktarx l-aktar pr...

  View full details
  €39.95
 • Il-Wiċċ l-Ieħor

  Gorg Peresso
  €12.00

  Rumanz minimalista ta’ Ġorġ Peresso. Bi ftit kunċetti u kliem imtennija, iħalli spazju akbar għall-immaġinazzjoni: il-veru awtur tar-rumanz. Lilh...

  View full details
  €12.00
 • L-Isqaq

  Ġużè Chetcuti
  €5.25

  Dan ir-rumanz klassiku tal-letteratura Maltija kien Rebbieħ tal-Premju tal-Gvern għall-aħjar Rumanz tas-Sena 1971 Ġużè Chetcuti huwa wieħed mill-aq...

  View full details
  €5.25
 • Sempreviva

  Trevor Zahra
  €18.00

  Wara 365, suppost kellu jerfa’ l-pinna f’postha u jagħlaq il-ktieb. Imma waqt li kien qed jagħlqu, waqgħet minn bejn il-folji warda bbalzmata. Bdie...

  View full details
  €18.00
 • Save 10%

  Ħelsien

  Ġużè Bonnici
  Current price €13.50
  Original price €15.00

  Għall-bidu, it-twelid ta’ Feliċ iġib ir-risq lill-familja fqira imma ħawtiela tiegħu. Missieru Ġamri jisfida d-destin meta jirnexxielu jikseb biċċa...

  View full details
  Current price €13.50
  Original price €15.00
  Save 10%
 • €8.00
 • Il-Kaxxa tad-Daqq

  Sharon Calleja
  €14.95

  Għal Adalina kollox inbidel minn dakinhar. Dakinhar li xtratha. Kaxxa tad-daqq. Kienet sabitha f’ħanut tal-antikitajiet, moħbija ġo senduq, flimkie...

  View full details
  €14.95
 • Ix-Xafra tad-destin - L-Imdina 1565 ġrajja ta' mħabba, taqbid... u glorja

  Michael Cini
  €13.00

  Jekk tazzarda tgħix imqar għal ftit ħin fi żmien il-ħbit mill-furbani u l-ħtif tal-iskjavi… Jekk tixtieq tieħu sehem fil-qlubija li ntweriet fl-Ass...

  View full details
  €13.00
 • Xewqa ta’ tfajjel u stejjer oħra

  Lina Brockdorff
  €13.00

  Sa mill-ewwel jiem bikrin ta’ ħajjitna qalbna tibda toħlom b’xi xewqa. Xi drabi dawn ix-xewqat jitwettqu u qalbna tfur bil-ferħ sa ma nerġgħu noħol...

  View full details
  €13.00
 • Tħabbat Xtaqtek

  Gioele Galea
  €13.00

  Meta l-art tisfronda taħtu, ma jkunx fil-baħħ li jinbela’ imma fil-Misteru. B’leħen intimu u sottili għall-aħħar, dan id-djarju jbexxaq bieb fuq v...

  View full details
  €13.00
 • Jien Noti Jien

  Jien Noti Jien

  Immanuel Mifsud
  €18.00

  "Dan hu ktieb li ma nkitibx, avolja fih ħafna kitba; anzi ma fih xejn għajr kitba. Għandu storja ftit… mhux neċessarjament stramba, imma xi ftit in...

  View full details
  €18.00
 • Battista t-Tieni Ktieb Il-Misterju taċ-Ċimiterju ta' Wied Għammieq

  Emilio Lombardi
  €5.00

  Rakkont sabiħ ta’ Żmien l-Ordni Wara għaxar snin imbiegħed minn Malta, Battista jerġa’ lura Malta biex ikompli t-tradimenti ta’ vendetta li ried j...

  View full details
  €5.00
 • Sold out

  Battista L-Ewwel Ktieb Il-Misterju taċ-Ċimiterju ta' Wied Għammieq

  Emilio Lombardi
  €5.00

  Rakkont sabiħ ta’ Żmien l-Ordni Ali Merfux kien Tork li waqa’ lsir wara li l-bastiment tiegħu kien mirbuħ mill-Maltin. Sidu, Rikkardu Cassar, kien...

  View full details
  €5.00
  Sold out
 • Kulħadd ħalla isem warajh

  Kulħadd ħalla isem warajh

  Clare Azzopardi
  €12.00

  Rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Ir-ritorn ta' Clare Azzopardi għal-letteratura għall-adulti Immaġinak issib ċavetta b'indirizz magħha u taf...

  View full details
  €12.00
 • Odessa

  GINO LOMBARDI
  €11.99

  Renato kien mimdud fuq is-sodda wiċċu ’l fuq u b’idejh imsallbin taħt rasu. Kien iħobb jirrilassa ftit qabel jinżel ikanta. F’daqqa waħda beda jism...

  View full details
  €11.99
 • Moonstone – Triangolu Kriminali

  Ronald Bugeja
  €14.95

  "Ir-rumanz jittratta l-leġġenda tad-djamant prezzjuż Moonstone li nsteraq mill-Indja fis-seklu dsatax. Ħafna jemmnu li nsteraq minn ġewwa t-tempju ...

  View full details
  €14.95
 • bejn baħar u baħar

  Elizabeth Grech
  €8.00

  Ktieb-ġawhra, rigal ċkejken għall-persuni f’ħajtek: poeżiji qosra li jemozzjonaw, eleganti u awtentiċi Inbill is-swaba’ ta’ saqajja fik u int, tbaħ...

  View full details
  €8.00
 • Papa Aħmed

  Joe Pace
  €12.00

  Xejn ma kien jonqosna: Papa Malti, Papa Aħmed. “Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!” Il-Kardinal Massimo Falzon ħareġ fil-gallarija, ixej...

  View full details
  €12.00
 • Castillo

  Castillo

  Clare Azzopardi
  €15.00

  Finalist tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Mhux kulħadd jiddeċiedi li jmut. Emma qatlet żewġt irġiel. Dennis Castillo u Tommy Grech. It-tnejn li huma...

  View full details
  €15.00
 • Xemx, Wisq Sabiħa

  Xemx, Wisq Sabiħa

  Ġużè Stagno
  €10.00

  Rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Ir-rumanz 'cult' ta' Ġużè Stagno "Kif naraha jien, il-klassi tal-ħaddiema hi bħall-'Hotel California': 'You...

  View full details
  €10.00
 • Dak li l-Lejl Iħallik Tgħid

  Dak li l-Lejl Iħallik Tgħid

  Pierre J. Mejlak
  €12.00

  Rebbieħ tal-Premju Unjoni Ewropea għal-Letteratura Rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Kienet se tbuslu l-kappi ta' għajnejh u tistaqsih x'hemm...

  View full details
  €12.00
 • In-Nar għandu Isem

  Gioele Galea
  €13.00

  Kienet lin-nar l-ewwel talba li qatt għamel. Snin wara, kien in-nar li ħadlu l-menti. Dan hu r-rakkont ta’ żagħżugħ li l-ħajja afha sa mill-bidu ġ...

  View full details
  €13.00
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we'll assume that you are understand this. Learn more
Accept