Skip to content
BLACK FRIDAY OFFER - 50% OFF YOUR THIRD BOOK - 23 NOVEMBER TO 6 DECEMBER. Discount automatically added at checkout.
BLACK FRIDAY OFFER - 50% OFF YOUR THIRD BOOK - 23 NOVEMBER TO 6 DECEMBER. Discount automatically added at checkout.

Filters

Fiction - Local Publications

Showing 1 to 1 of 282
 • Il-Ħajja Sigrieta tan-Nanna Ġenoveffa

  Il-Ħajja Sigrieta tan-Nanna Ġenoveffa

  Trevor Żahra
  €9.00

  Rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Ir-rumanz "imqareb" ta' Żahra, li kiser ir-rekords ta' bejgħ u ristampi, u li hu maqlub għal diversi lingwi...

  View full details
  €9.00
 • Eroj - Mħabba u Qlubija fis-Sette Giugno

  Michael Cini
  €13.00

  Ħolma ta’ żgħażagħ Ribelli, Patrijotti… u Eroj! “… Sakemm din id-darba, il-fizzjal instema’ jgħajjat, ‘Get ready!’ u s-suldati kollha niżlu fuq ir...

  View full details
  €13.00
 • L-Ewwel Prezenza - L-imħabba tal-ħares ma tmut qatt!

  Michael Cini
  €13.00

  Lil Rożina kont inħobbbha. Ħabbejtha b’qalbi kollha meta kont żagħzżugħ, meta kont għadni b’saħħti. Propjament, meta kont għadni ħaj! U issa li d-...

  View full details
  €13.00
 • Manuela

  Edmund Zarb
  €5.00

  Manuela u Stefania bdew ifittxu lil xulxin sa minn meta kienu żgħar. Issa li kibru, l-imħabba ta’ bejniethom ħadet tifsira oħra… iżjed profonda, iż...

  View full details
  €5.00
 • Papa Aħmed

  Joe Pace
  €12.00

  Xejn ma kien jonqosna: Papa Malti, Papa Aħmed. “Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!” Il-Kardinal Massimo Falzon ħareġ fil-gallarija, ixej...

  View full details
  €12.00
 • 365

  Trevor Żahra
  €39.95

  Rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Ġabra ta’ rakkonti, novelli, aneddoti u riflessjonijiet għal kull jum tas-sena Dan huwa x’aktarx l-aktar pr...

  View full details
  €39.95
 • L-Aħħar 13

  Ivan DeBattista
  €11.00

  L-ewwel rumanz mal-Merlin ta' Ivan De Battista, awtur, attur u direttur televiżiv L-istorja traġika ta' raġel li twieled taħt sħaba sewda u donnu b...

  View full details
  €11.00
 • Xemx, Wisq Sabiħa

  Xemx, Wisq Sabiħa

  Ġużè Stagno
  €10.00

  Rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Ir-rumanz 'cult' ta' Ġużè Stagno "Kif naraha jien, il-klassi tal-ħaddiema hi bħall-'Hotel California': 'You...

  View full details
  €10.00
 • Dak li l-Lejl Iħallik Tgħid

  Dak li l-Lejl Iħallik Tgħid

  Pierre J. Mejlak
  €12.00

  Rebbieħ tal-Premju Unjoni Ewropea għal-Letteratura Rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb Kienet se tbuslu l-kappi ta' għajnejh u tistaqsih x'hemm...

  View full details
  €12.00
 • Ramon u ż-Żerbinotti

  Ramon u ż-Żerbinotti

  Ġużè Stagno
  €10.00

  "Bilqiegħda fuq bank sfrakassat f'nofs il-pjazza tar-raħal, Ramon u ż-żerbinotti kienu qed jistennew il-miġja ta' dik il-coach misħuta li ta' kull ...

  View full details
  €10.00
 • L-Istramb

  L-Istramb

  Oliver Friggieri
  €5.25

  Minn mindu deher għall-ewwel darba fl-1980, L-Istramb inqaleb f'diversi lingwi - Ingliż, Franċiż, Sloven u Maċedonjan - u ġie ppubblikat f'Renfrews...

  View full details
  €5.25
 • LAqwa Zmien

  Immanuel Mifsud
  €12.00

  Malli laħħar diwi taddiskors imqanqal talpolitiku jisfuma fixxejn; wara li lprogrammi maratona jagħlqu; hekk kif laħħar graff togħla ’l fuq ’il fuq...

  View full details
  €12.00
 • Mużajċi tat-Tafal

  Joe Camilleri
  €13.00

  Dawn in-novelli jressqulna l-mużajċi ta’ karattri ordinarji li niltaqgħu magħhom kuljum. Minn barra jistgħu jidhru sħaħ u qawwija, iżda meta nterr...

  View full details
  €13.00
 • Minn Żmien l-Għerien

  Lina Brockdorff
  €12.00

  Aktarx li ser taqblu miegħi: li minn żmien żemżem l-antenati tagħna kienu jsibu l-għaxqa tagħhom billi jirrakkuntaw l-istejjer. Ma tantx kellhom pa...

  View full details
  €12.00
 • Qabel tbaxxi d-dawl

  Lina Brockdorff
  €12.00

  Min ma jħobbx l-istejjer? Tiftakar l-ewwel storja li qatt smajt? Aktarx li le, kif x’aktarx ukoll li ma għandekx idea kemm-il storja smajt tul ħaj...

  View full details
  €12.00
 • Xewqa ta’ tfajjel u stejjer oħra

  Lina Brockdorff
  €13.00

  Sa mill-ewwel jiem bikrin ta’ ħajjitna qalbna tibda toħlom b’xi xewqa. Xi drabi dawn ix-xewqat jitwettqu u qalbna tfur bil-ferħ sa ma nerġgħu noħol...

  View full details
  €13.00
 • Skjava…fil-ktajjen tal-imhabba

  Michael Cini
  €13.00

  Daqqa ‘l fuq u daqqa ‘l isfel. Hux hekk imdorrijin ngħidu meta xi ħadd jistaqsina kif aħna? Biss, nista’ ngħidlek li fil-każ tiegħi, minn mett żżew...

  View full details
  €13.00
 • Lanċa ġejja, Oħra sejra u stejjer oħra

  Lina Brockdorff
  €13.00

  Kull storja għandha s-seħer li tikkalmak, għax għal ftit tal-ħin tkaxkrek magħha f’dinja differenti minn dik tiegħek. Veru li se tħabbat wiċċek ma’...

  View full details
  €13.00
 • Ix-Xalpa Turkwas

  Carmel Conti
  €12.00

  Stejjer qosra li jgħinuk titbissem ftit, oħrajn jissorprenduk, u forsi jġegħluk titħaseb ukoll, fosthom: L-erbat iħbieb waqfu ħa jaraw, għax ta’ q...

  View full details
  €12.00
 • It-Tfal Jigu bil-Vapuri - Rumanz bl-Istampi

  Oliver Friggieri
  €18.00

  Minn ktieb għal teleserje, u issa għal rumanz bl-istampi! Storja ta’ familja Maltija ta’ żmien ilu, irrakkontata b’mod li tixħet dawl qawwi fuq il-...

  View full details
  €18.00
 • Marija – Il-Ħaqq

  Charles B. Spiteri
  €17.96

  Jasal pellegrin fil-Kastell l-Iswed għall-kenn. Min kien tabilħaqq dan il-pellegrin fqir, bla flus u bla dar? In-nanu, dejjem waħdu, ’il bogħod min...

  View full details
  €17.96
 • Marija -L-Għejbien ta’ Clotilde

  Charles B. Spiteri
  €17.96

  Marija l-Ħamra, li tiġi omm in-nanu, rabbiet b’tant għożża u mħabba lil Clotilde li kienet ingħatat lilha b’ħafna misteri meta din kien għad kellha...

  View full details
  €17.96
 • Marija – Is-Soċjetà tal-Miżerja

  Charles B. Spiteri
  €17.96

  Firenze, fl-1852, kien hemm qasam waħxi: is-suq il-qadim. Fil-qalba tiegħu kien hemm ġuħ tremend li wassal bosta nies għal ħajja ħażina. F’dan il-l...

  View full details
  €17.96
 • Angli fl-Agunija

  Antoine Barbara
  €11.95

  Kemm hi iebsa l-imħabba għal min irid iħobb bil-qalb! U wisq iktar hija iebsa l-firda, speċjalment jekk din il-firda tkun saret għax daħlet il-mibe...

  View full details
  €11.95
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we'll assume that you are understand this. Learn more
Accept